T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

2. Ulusal HEYELAN Sempozyumu Duyurusu

* SEMPOZYUM
Düzenleyen Kurum: T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı
(Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü)
 Konu: 2. Ulusal HEYELAN Sempozyumu
 Tarih: 11-12 Ekim 2018
 Yer: ANKARA


https://heysemp2018.afad.gov.tr/