Proje - Koordinasyon - Kültürel Etkinlikler - Arge


Dört ana konu başlığı etrafında hizmet veren birimde;

PROJE

Halk Kütüphanesinin halkla bütünleşmesini sağlamak, halkı aydınlatmak, halkın öneri ve şikayetlerini değerlendirerek bunlara çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur. Halkın her kesimine hitap edecek konularda, panel, söyleşi, konferans, sempozyum, film gösterisi ve açık oturumlar düzenlemek diğer faaliyetler arasındadır.

Belirli gün ve haftalarda sergi, konser, seminer, kitap kulübü çalışmaları, imza günleri ve bu etkinliklerin duyurulması,  takip ve organizasyonunu sağlar.

Bölüm ; Aynı zamanda AB ülkeleri ile kütüphanemizin ve kullanıcılarının içinde yer aldığı AB projelerini hazırlar, yürütülmekte olan projelere destek verir ve devamlılığını sağlar.

 
AB Proje haberleri ve proje ortaklığı için tıklayınız (Ulusal Ajans)

AB Genel Sekreterliği

TÜBİTAK AB Ulusal Koordinasyon Ofisi

Proje Eğitimi Veren Kurumlar

 

 KOORDİNASYON

Ankara İlinde faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphaneleriyle iletişimi sağlanarak, teknik destek verilmekte, istatistik verileri, eş güdüm toplantı kayıtları, stratejik plan gibi işlemler takip edilmektedir.


KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Yıl içinde yapılması planlanmış belirli gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler İl Halk Kütüphanesinde uygun olan mekanlarda düzenlenir. Ayrıca  Mart ayı içerisinde Kütüphaneler Haftası ve Kasım ayı içinde Dünya Çocuk Kitapları Haftasında gerçekleştirilecek  etkinlikleri (Ankara İlinde hizmet veren İlçe kütüphaneleri de etkinliklere dahil ederek) organize edilmesi ve bu etkinliklerin etkili şekilde geçmesi sağlanır.


HALKLA İLİŞKİLER

Birimin temel misyonu okuyucular ile kütüphane arasında iletişimi güçlendirerek, kütüphanenin temel düzenini ve kurallarını kullanıcılara aktarmak, kütüphane ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve sonucunda halkın kütüphane hakkındaki düşüncelerini pozitif yönde geliştirip üye potansiyelini artırmaktır.

Birimin görevleri ;

  • Kültürbakanlığıkreşiöğrenciveöğretmenleri

  • BURSABÜYÜKŞ.BELEDİYEÇALIŞANLARI
  • ÇAĞANYUVAORYANTASYONUDİNLERKEN
  • İLKEMKOLEJİÖĞRENCİLERİORYANTASYONDA
  • MAMAKÇOCUKSEVENLERİ.Ö.OKULUORYANTASYONDA


* Okuyuculara kütüphane hizmetleri ve kuralları hakkında bilgilendirme yapmak,

* Randevu alarak gelen gruplara oryantasyon (brifing) vermek,

* Kültürel Faaliyetler düzenlemek

* Projeler hazırlamak  

ARGE

İl Halk Kütüphanesinin, personel verimliliğini artırmak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve hizmet standartlarını üst seviyeye taşımak adına bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çalışmalar yapılmakta, somut veriler halinde ilgililere sunulmaktadır.tel : 0(312) 410 90 14 - 15 - 18
Ziyaretçi Sayısı: 1542

Bu site T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.


Anasayfa Site Ağacı Arama