Derleme Bürosu


    1934 yılında kabul edilen  2527 sayılı “ Basma  Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” ve 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu gereğince Türkiye’de yayınlanan her baskı eserden (kitap, dergi, gazete, bülten, v.s.) 6 (altı)  nüsha derlenmektedir.

    Ülkemizin somutlaşan fikir ve sanat eserlerinin tespiti, tasnifi ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir görevi yerine getiren bu kütüphanelerimizin (Milli Kütüphane, TBMM Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, İzmir İl Halk Kütüphanesi) en iyi hizmeti verebilmeleri, söz konusu yayınların eksiksiz ve düzenli derlenmesiyle mümkündür. Derleme nüshalarının işlemleri İstanbul Derleme Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Derleme Bürosu  aracılığı ile yapılmaktadır. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, aynı zamanda derleme kütüphanesi görevini de yürütmektedir.
     
    tel: 0(312) 410 90 39

Ziyaretçi Sayısı: 3006

Bu site T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.


Anasayfa Site Ağacı Arama