Neredeyim: Anasayfa > Hakkımızda


Hakkımızda


Kuruluş ve Tarihçe 

ADNAN ÖTÜKEN"Milletin Umumi Kütüphanesi"

    Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ilk olarak 25 Temmuz 1922‘de  Maarif     Vekaletinin  alt katındaki odalarda hizmet vermeye başlamıştır. 26 temmuz 1922 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde “Maarif Umumi Kütüphanesi” başlığı altında kütüphanenin açılışı halka bildirilmiştir.
    Koleksiyonu büyümeye başlayan kütüphanemiz 1939 yılında  Ulus bölgesinde daha sonra adı Kediseven Sokak olan yerdeki binanın zemin ve bodrum katına taşınmış, oradanda 1971 yılında geçici süreliğine Yenimahalle semtine taşınmıştır. 
    Milli Kütüphane 1981 yılında Bahçelievlerdeki yerine geçince İl Halk Kütüphanesi 1983 yılında şuan ki hizmet binasına yerleşmiştir.
    1985 yılında Milli Kütüphanenin kurucusu Adnan Ötüken'e ithaf edilerek  adı Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi olarak değişmiştir.

 İl Halk Kütüphanesi 1934 yılında kabul edilen " Basma Yazı ve Resimleri Derleme " yasasına göre derleme almaya başlamıştır.

Türkiye’deki 6 derleme kütüphanesinden biri olan Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi aynı zamanda halk kütüphanesi faaliyetlerine de devam etmektedir.

     

    Amaç

    Halk kütüphaneleri : cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim ve boş zaman değerlendirme imkanı verir.Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar.

    Bu işlevlerinin yanı sıra Halk kütüphaneleri dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlayan demokratik kuruluşlardır.

    Görevlerimiz

    Yürürlülükteki mevzuatlar çerçevesinde ;

    · Ülke içinde yayınlanmış tüm yayınları derlemek ve gerekli teknik işlemlerini yaparak kütüphane içinde okuyucunun hizmetine sunmak,

    · Fikir ve sanat eserlerinin teknik işlemlerini yaparak, okuyucuların hizmetine sunmak,

    · Çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,

    · Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,

    · İsteyen diğer kuruluşların kütüphane kurmalarına yardımcı ve destek olmak,

    · Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,

    · İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin okuyucu ve kitap istatistiklerinin düzenlenmesine yardımcı olarak bu bilgileri Kültür Müdürlüğü ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ ne iletmek,

    · İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin tüm teknik işlemlerinin yapılmasında gerekli olurların alınmasını sağlamak ve bu kütüphanelere yardımcı olmak.

    Koleksiyon

    Kütüphanemiz 800.000 üzerinde cilt kitap ve süreli yayından oluşan koleksiyonu ile Türkiye’nin en büyük halk kütüphanelerinden biridir.

    Binamız

    1944-46 yıllarında Mimar Paul Bonatz tarafından tasarlanıp inşa edilmiş olan Kütüphane binamız 4518 m2 arsa üzerine kurulu 3820 m2 kapalı alana sahip U şeklinde birbirine bağlı 3 bloktan oluşmaktadır.

Ziyaretçi Sayısı: 24407

Bu site T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.


Anasayfa Site Ağacı Arama