T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Kampanyalar (Türkiye Geneli)

*  Adı:  Türk Dili Dergisi Armağanlı Abone Kampanyası
 Tarih: 31 Mart 2013 (Son katılım)
 Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 Ücreti: 35 TL (yıllık)