T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Ankara ilçe Halk Kütüphanelerinin DİKKATİNE (İstatistik ve KOHA) (güncelleniyor...)

Kütüphane yetkililerinin dikkatine;

İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİ
İlçe Halk Kütüphaneleri 01 Temmuz - 31 Ocak 2017 tarihlerini  kapsayan yıllık istatistiki (2. Dönem) verilerini 01 - 08  Ocak 2018 tarihleri arasında  http://www.earsiv.gov.tr sistemine  girilmesi, Söz konusu verileri içeren istatistik formlarının ise yine aynı tarihe kadar İl Halk Kütüphanesinde 2 nüsha ve üst makam onaylı olacak şekilde elden , posta yada email ile ulaştırmaları önemle rica olunur.
 

Gerekli evrak dosyaları ve web adresleri

 İstatistik veri girişleri için http://www.earsiv.gov.tr/ adresinde Kütüphane Yönetim Otomasyon sayfasının belge kısmından

 

KYGM Kütüphane Hizmetleri Genelgesi
http://www.kygm.gov.tr/TR,46471/kutuphane-hizmetleri-genelgesi--yayimlandi.html