T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Ayrıntılı İletişim Bilgileri

 

 

 

Kumrular Cad. No: 3     Kızılay /Ankara

Tel:
 (+90 312) 410 90 00
Faks: (+90 312)
410 90 11
E-posta:
kutuphane06@kultur.gov.tr

 

Kütüphane Müdürü Ahmet ÇAKMAK                                       
:410 90 44
Müdür Yrd. Cengiz YAKUT
:410 90 19
Müdür Yrd. Özlem YILMAZ:410 90 25
Müdür Yrd. Serdar BAŞYAYLA


:410 90 20


Derleme Bölümü:410 90 39
Güvenlik Hizmetleri      (Personel Girişi):410 90 09
                                       (Protokol Girişi):410 90 27
Güvenlik Birim Sorumlusu              :410 90 03 - 410 90 28
İdari Mali İşler Bölümü       (Ayniyat):410 90 08
                                         (Maaş - Tahakkuk )
:410 90 04
                                           (Satın Alma )
:410 90 06
                                      

Yetişkin Ödünç Verme
:410 90 30 
Çocuk Bölümü:410 90 33
Proje, Koordinasyon ve Kültürel Etkinlikler:410 90 14 - 18
Santral:410 90 44 - 01
Süreli Yayınlar - Ödünç bölümü 2.kat
:410 90 10 
                                            
Teknisyen
:410 90 23
Yardımcı Hizmetler            
         
: