T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Yararlı Linkler

* BAKANLIKLAR

* BELEDİYELER

* HALK KÜTÜPHANELERİ

            - (USA)     

            - (AVRUPA)

* HASTANELER

* KAMU KURUM ve KURULUŞLARI

* KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI KÜTÜPHANELER

* MÜZELER ve ÖREN YERLERİ

* ÜNİVERSİTELER

* ULUSAL KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZLERİ

            - ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

            - DEVLET ARŞİVLERİ

            - MİLLİ KÜTÜPHANE  (National Library of Turkey)

            - SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ

            - TBMM KÜTÜPHANESİ (Türkiye Büyük Millet Meclisi)

            - TÜRK TARİH KURUMU

* ULUSLAR ARASI ÖNEMLİ KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZLERİ

            - BIBLIOTHEQUE NATIONALE FRANCAISE  (National Library of France)

            - BRITISH LIBRARY (United Kingdom)

            - LIBRARY OF CONGRESS (USA)

            - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (USA)

* VALİLİKLER