T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Bakanlık İçi Linkler

KÜTÜPHANE İŞLEYİŞİNDE KULLANILAN LİNKLER

A) Teknik Konular

1- İSTATİSTİKLER:
 
- earsiv Otomasyon sistemine veri girişleri yapılacaktır.
- -Belge olarak hazırlanıp 2 nüsha İl Halk Kütüphanesine makam onaylı ulaştırılmalıdır.

NOT: İlçe Halk Kütüphaneleri personeli istatistikler ile ilgili gerekli belgeleri aşağıdaki linklerden sağlanacaktır.
 indirilemeyen dosyalar için earsiv linkinden bilge belge bölümünü tıklayınız.

earşiv otomasyon sistemi


2) EMAİLLER , WEB SAYFASI
a) webmail (bakanlık email yazışma)
b) web sayfası içerik yönetimiB) Genel Konular