T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Sıradışı Okurlar

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında gösterimleri yapılan, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan sıra dışı halk kütüphanesi kullanıcılarını anlatan belgeseller.